Privacy beleid

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers is voor ons heel belangrijk. Daarom willen wij, aan de hand van dit privacybeleid u zo goed mogelijk informeren en u laten weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Patrima Wonen & Slapen. Door gebruik te maken van onze website en bij het invullen van contactformulieren wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid. Patrima Wonen & Slapen behoudt zich het recht voor haar privacy beleid ten allen tijde aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij verzamelen administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij U identificeren of contact met U opnemen, of kunnen wij zaken met U doen als U een leverancier of een zakelijke partner bent. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn zoals Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere unieke details zoals Uw functie, gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot onze diensten.

Hoe verkrijgen wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer:

U op onze website een (online) formulier invult
U zich abonneert op een nieuwsbrief van Patrima Wonen & Slapen

Gegevens verkregen ingevolge aankoop van goederen/diensten

Gegevens verkregen ingevolge aankoop van goederen/diensten kunnen niet gewist worden teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van een opdracht, zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van onze wettelijke verplichtingen. Mogelijk moeten wij uw gegevens doorgeven aan derden in het kader van de ons verleende opdracht en in het kader van onze wettelijke verplichtingen. Indien u niet wil dat gegevens verkregen tgv aankopen verwerkt worden met het oog op direct marketing, volstaat het dit te melden via ons contactformulier op de website.

Waarvoor hebben we Uw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken en verwerken Uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Informatie en communicatie

We kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat U hierin geïnteresseerd zou zijn.
Indien U niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kan U ons hieromtrent steeds verzoeken.

Studies en statistieken

Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden en voor het uitvoeren van studies. Zo kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om statistieken te genereren omtrent bijvoorbeeld de demografische analyse van onze bezoekers. Wij kunnen dergelijke statistieken ook gebruiken met het oog op direct marketing.

Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?

Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken op basis van Uw toestemming met één of meer verwerkingsdoeleinden vermeld in deze Verklaring. U kan op ieder ogenblik Uw toestemming intrekken.

Met wie delen wij Uw persoonsgegevens?

Wij delen Uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij daarvoor Uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Waar verwerken en bewaren wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en opgeslagen op eigen beveiligde servers van Patrima Wonen & Slapen of die van een derde partij.

Google analytics

Patrima Wonen & Slapen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Hoelang bewaren wij Uw persoonsgegevens?

Wij bewaren Uw gegevens enkel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking vermeld in deze Verklaring.

Hoe beveiligen wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Patrima Wonen & Slapen of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Patrima Wonen & Slapen
Haachtstraat 79
3020 Veltem-Beisem (Herent)
T +32 16 48 83 36
info@meubelen-patrima.be